Woops, det skjedde en feil.

En melding har blitt sendt til administrator. Du kan også kontakte oss på feil@ptoffice.no

Registrer bruker

Vilkår og betingelser

Velkommen til PT Office As. Vi ønsker å tilby en komplett tjeneste for Personlige Trenere, for oppfølging av deres kunder.


Aksept og vilkår

Les vilkårene nøye. Når du bruker tjenestene innebærer dette at du godtar vilkårene, og inngår en juridisk bindende avtale. Du må godta disse vilkårene, for å benytte deg av noen av tjenestene. Vilkårene må godtas slik de står skrevet, og ingen endringer vil bli godtatt av PT Office As.

Medlemskap

Ditt medlemskap hos PT Office aktiveres, når du har inngått avtale med oss. Ditt medlemsskap belastes månedlig, ut i fra hvilke abonnement du har bestilt. Dersom du har valgt et abonnement med prøveperiode, så vil du belastes månedlig for det valgte abonnementet etter utløp av prøveperioden. Dersom du er arbeidsgiver med avtale med PT Office As, kan særavtaler lages, dersom dette er mer hensiktsmessig, for partene. Om du velger å si opp ditt medlemskap hos PT Office As, vil all data registrert om deg, bli slettet om ønskelig. Ved oppsigelse vil du beholde alle tjenestene, for den måneden du har betalt for, men du vil ikke bli fakturert, for påfølgende måned. Din profil vil da bli inaktiv, slik at du når som helst kan gjenoppta abonnementet.

Personopplysninger

Alle personopplysning du oppgir ved og etter innmelding hos PT Office As, vil bli lagret i våre databaser. Vi tar også i bruk Google Analytics, som lagrer info om nettleser, operativsystem, skjermoppløsning, IP-adresse og betalingsinformasjon. Ved bruk av tjenesten, godtar du at PT Office As lagrer slik informasjon.

Aktivitet som antall pålogginger, treningsplaner, treningsresultater, kostholdsplaner, kostholdsrutiner, testresultater, loggføringer, kundeoppfølging og lignede vil bli lagret automatisk. Dette brukes kun som statistikk for å gjøre endringer / forbedre tjenesten.

Du samtykker også at vi sender deg mail med informasjon om bruk av programvaren, endringer og utvidelser.

Som abonnent, vil du ha rett til å be om innsyn i opplysninger du selv har registrert. Du har rett til å be om at dine opplysninger skal slettes ved utmelding av PT Office.

Vi understreker at informasjonen ikke har blitt systematisk samlet eller brukt til markedsføring av PT Office As (utover de tilfellene brukeren frivillig har meldt seg på et nyhetsbrev), og vil kun bli brukt til statistikk og teknisk support.

Vår server-leverandør er Buskerud Web AS. Buskerud Web er GDPR «complient». All form for hacking/breaching av server skal meldes fra til alle kunder og brukere innen 72 timer.

Fraskrivelse og begrensning av ansvar

Du samtykker med dette, at din bruk av tjenestene til PT Office As utelukkende er ditt eget ansvar. Ikke under noen omstendigheter skal PT Office As, eller noen av våre samarbeidspartnere holdes ansvarlig for skade eller ulempe, som direkte eller indirekte er en konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon mottatt direkte eller indirekte via PT Office As. Dersom du mener du er påført slik skade, eller ulempe, er eventuell skadeerstatning begrenset oppad til et beløp, som samsvarer med den summen, som er innbetalt, for ditt abonnement hos PT Office As.

Ved å godta betingelsene samtykker du også

  1. Jeg påtar meg alt ansvar for egen helse, aktivitet, ernæring og trening
  2. Jeg påtar meg alt ansvar for alle råd og informasjon jeg formidler til personer jeg har kontakt med via PT Office As
  3. Jeg påtar meg alt ansvar for hvilke informasjon jeg innhenter, for oppfølging av kunder gjennom PT Office. Jeg forstår at kostholds- og treningsplaner og
  4. hjelpemidler, dokumenter, spørreskjemaer med mer, som er tilgjengelig på PT Office As kun er maler, og at jeg selv er ansvarlig for at jeg innhenter de opplysningene, som er viktig for oppfølgingen av mine kunder.
  5. Jeg påtar meg alt ansvar for hvordan jeg benytter meg av og/ eller videreformidler informasjonen/kunnskapen jeg får tilgang til gjennom PT Office As
  6. Jeg godtar at brukere av PT Office og andre, kan se min PT Office profil og kontakte meg med forespørsel om å bli deres Personlige Trener. Jeg godtar at min PT Office profil vises på www.ptoffice.no. Jeg godtar at min PT Office profil kan vises på andre nettsider og markedsføringsplattformer.
  7. Jeg forstår at PT Office As er en tjeneste på internett. Jeg vil ikke holde PT Office As ansvarlig for de eventuelle skader jeg påfører meg selv ved bruk av verktøyene/ tjenestene tilgjengelig gjennom PT Office As
  8. Jeg vil ikke holde PT Office As ansvarlig for eventuelle skader, sykdommer, allergier med mer, som brukere registrert av meg, eller som jeg har kontakt med via PT Office As påfører seg.

Force Majeure

Hendelser utenfor vår kontroll ( som f.eks streik, lock-out, naturkatastrofe, brann og lignende) gir PT Office As rett til å avlyse alle abonnement, uten erstatningsplikt ovenfor våre abonnenter.

Nettverksproblemer og nettlesere

PT Office As er ikke ansvarlig for forhold, slik som nettverksproblemer og lignende. Vår tjeneste fungerer i de fleste nettlesere, mobiltelefoner og nettbrett. Vi anbefaler alle våre brukere å oppgradere til nyeste versjon av nettlesere, uavhengig av leverandør.

Feil

Jeg forstår at PT Office er en programvare, hvor kan det oppstå feil og bugs. Dersom jeg opplever dette, skal jeg informere PT Office på feil@ptoffice.no om problemene jeg opplever. PT Office skal rette alle interne serverfeil med http responskode 500 innen 48 timer på ordinære arbeidsdager. Dersom feilene ikke er rettet innen dette tidspunktet, fra jeg sendte mailen har jeg krav på å flytte dato for fakturering tilsvarende dager, feilen har vedvart.

Oppdatering og vedlikehold

PT Office As forbeholder seg retten til å utføre oppdateringer og vedlikeholdsarbeid på tjenesten. Vedlikeholdsarbeid vil i hovedsak bli gjort på tidspunkt med lite brukeraktivitet.

Overtredelse

Abonnenter som ikke overholder betingelsene, som er skrevet i denne avtalen kan uten forvarsel utestenges, fra enhver tjeneste tilhørende PT Office As. Ditt abonnement er personlig, og kan ikke benyttes av andre. Kriminelle handlinger vil bli politianmeldt.

Copyright

Alt innhold på tjenestene vi tilbyr, er utviklet av eller i samarbeid med PT Office As. PT Office As er beskyttet av opphavsrett- , markedsførings- og varemerkelovgivningen

Aldersgrense

Du må være fylt 18 år, for å benytte deg av våre tjenester

Endring av vilkår og pris

Vilkårene i denne avtalen kan endres av PT Office As. Du vil motta beskjed om dette, via e-postadressen du har registrert, eller en melding på tjenesten. PT Office As har rett til å endre abonnement og abonnementsavgift om ønskelig. I et slikt tilfelle vil du ikke måtte betale ny abonnementsavgift, før ny avgift er godtatt.

Tvisteløsning

Ved å godta disse vilkårene, anses alle punkter i avtalen, som godkjent og kan ikke bestrides. Dersom tvist allikevel skulle oppstå, vedrørende denne avtalen, skal den løses i henhold til norsk lov.